Mikroorganizmy w wodzie - Necon Polska

Mikroorganizmy w wodzie

Dodał

Choć woda dla wielu z was może kojarzyć się z przyjaznym środowiskiem, należy zdać sobie sprawę, że mogą występować w niej różne mikroorganizmy, także te groźne dla człowieka. Bakterie, grzyby, wirusy i pierwotniaki to organizmy występujące masowo w przyrodzie. Zazwyczaj nie są szkodliwe dla ludzi, jednak są wśród nich takie, które mogą powodować poważne choroby.

W Polsce problem dopuszczalnej zawartości mikroorganizmów i szkodliwych składników w wodzie reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2010 r., w którym m.in. wymieniono normy określające parametry mikrobiologiczne dla ogólnej dopuszczalnej liczby mikroorganizmów, takich jak bakterie z grupy coli, Escherichia coli, Enterokoków, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa czy Legionella sp.

Bakterie z grupy coli to bakterie tlenowe i beztlenowe, patogenne (wywołujące choroby), które nie tworzą przetrwalników, a więc nie są w stanie wytworzyć w sobie form odpornych na przetrwanie niekorzystnych warunków. Zasiedlają one jelito grube człowieka i zwierząt. Najbardziej znanym ich przedstawicielem jest pałeczka okrężnicy (Escherichia coli, w skrócie E. coli).

Enterokoki są ziarniakami, które powszechnie występują w postaci dwoinek (form bakterii utworzonych z dwóch komórek). W ich grupie to dwa gatunki występują w jelicie ludzkim, Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium. Ten pierwszy gatunek występuje ok. 10 razy liczniej, niż drugi. Wywołują hemolizę.

Clostridium perfringens to laseczka zgorzeli gazowej. Ta beztlenowa laseczka wytwarzająca endospory (przetrwalniki) może przetrwać w układzie pokarmowym także człowieka. Jest główną przyczyną zgorzeli gazowej, choroby martwicy mięśni, która może doprowadzić nawet do śmierci.

Z bakterii o kształcie pałeczkowatym, które występują w wodzie i mają, gdy przekroczą bezpieczne normy występowania, negatywny wpływ na zdrowie człowieka, należy wymienić Pałeczkę ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa). Ta bakteria nie tylko może wytwarzać barwniki, ale i potrafi wywoływać zakażenie u osób, które posiadają obniżoną odporność. Jest wielce odporna na antybiotyki i jest zmorą placówek leczniczych, w tym szpitali.

O Legionella, pałeczkach które miały związek z chorobami płuc legionistów amerykańskich w 1976 roku, piszemy szerzej w tym artykule – Legionella pneumophila. Mogą one powodować legionelozy, a więc ciężkie zapalenie płuc i gorączkę typu Pontiac. Ich miejscem występowania są instalacje wodociągowe, obiegi wód chłodniczych i systemy klimatyzacyjne. Szczególnie występuje w instalacjach z ciepłą wodą.

Należy pamiętać, że bezpieczne środowisko wodne i czysta woda mają niebagatelne znaczenie dla naszego zdrowia. Tylko wysokiej jakości systemy do dezynfekcji i uzdatniania wody, sprawdzone i skuteczne, mogą nas uchronić przed niebezpieczeństwem szkodliwych wodnych mikroorganizmów.

admin

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.